27 آذر 1399 0

کاوشگر چینی دو کیلوگرم نمونه خاک از ماه آورد

بیگ بنگ: کپسول کاوشگر چانگ‌‌ای ۵ در سیزیوانگ واقع در منطقه خودمختار مغولستان داخلی فرود آمد. این کپسول حاوی دو کیلوگرم خاک و نمونه با ارزش از ماه است. طی این ماموریت محققان چینی توانستند با حفاری دو متری پوسته‌ی ماه حدود دو کیلوگرم نمونه جمع‌آوری کنند و به زمین بیاورند.