23 اسفند 1395 0

مبارزه ربات های خیرخواه در ویکی پدیا

بیگ بنگ: تحلیل رفتار ربات ها در طی یک دهه نشان می دهد که حتی ربات های خیر خواه نیز می توانند ستیزه جویانه عمل کنند. در واقع، محققان به شواهدی از مبارزه بات با بات دست یافتند که چندین سال به طول می انجامد.