15 خرداد 1396 1

اخترشناسان شاهد مرگ ستاره و تولد یک سیاهچاله بودند

بیگ بنگ: در سال 2015 میلادی، ستاره ای که اخترشناسان از سال 2009 حرکاتش را زیر نظر داشتند، از دیده ها پنهان گشت. تحقیقات جدید نشان می دهد که این ستاره فروپاشیده و به یک سیاهچاله تبدیل شد، اما آثاری از خشونت انفجاری یک ابرنواختر در آن به چشم نمی خورد.