برچسب گذاری توسط: مسیر نور

فیزیکدانان راهی برای توقف نور ارائه کردند!

بیگ بنگ: یکی از شناخته‌ترین قواعد در فیزیک این است که تا زمانیکه چیزی بر سر راه نور قرار نگرفته باشد، فقط می تواند با یک سرعت مشخص حرکت کند. اما بر طبق تحقیقات...

نخستین ویدئو از برخورد ذرات نور با آینه ثبت شد!

بیگ بنگ: دانشمندان موفق شده‌اند با اختراع دوربینی که در هر ثانیه ۲۰ میلیارد عکس می‌گیرد، رفتار پرتوهای لیزر را به هنگام انعکاس از سطح آینه برای نخستین بار به تصویر بکشند.