15 مهر 1399 0

درخشان‌ترین حالت مریخ در سال 2020

بیگ بنگ: امشب درست پس از غروب آفتاب به شرق نگاه کنید تا مریخ حیرت‌آور را در آسمان ببینید. امشب مریخ بصورت بزرگترین و درخشان‌ترین حالت خود در سال ۲۰۲۰ به نظر می‌رسد زیرا زمین نسبت به دو سال گذشته به سیاره سرخ نزدیکتر است.

6 آذر 1396 4

رویدادهای نجومی آذر ماه ۹۶

بیگ بنگ: سومین ماه پاییز می توانیم شاهد همنشینی مریخ با ستاره سماک اعزل، بارش شهابی جوزایی، همنشینی ماه و مشتری و بروز انقلاب زمستانی باشیم. مهندس مسعود عتیقی مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا رویدادهای نجومی آذر ماه ۹۶ را به ترتیب نام برد.