27 بهمن 1395 0

آنتی بیوتیک‌ها سبب رشد باکتری‌ها می‌شود!

بیگ بنگ: بر اساس نتایج یک تحقیق جدید، درمان مکرر با استفاده از آنتی‌ بیوتیک نه تنها سبب افزایش مقاومت باکتری‌ها با داروها شده، بلکه به رشد بیشتر آنها کمک می‌کند. بر اساس این تحقیقات تشخیص آنتی بیوتیک مناسب برای هر بیمار به دلیل تاثیر آن در تحریک رشد باکتری‌ها، بسیار مهم است.