20 تیر 1398 0

منشأ شیشه به صحرای لیبی باز می‌گردد

بیگ بنگ: شیشه صحرای لیبی یک شیشه طبیعی است که در غرب مصر یافت شده و 29 میلیون سال پیش شکل گرفته است، هرچند منشا آن هنوز تحت بحث و بررسی قرار دارد: دو فرضیه‌ عمده در مورد تشکیل آن عبارتند از ذوب شدن توسط برخورد شهاب‎‌سنگ یا ذوب شدن توسط یک انفجار هوای جوی…