9 شهریور 1398 0

بررسی یک موجود ِ دوره کامبرین

بیگ بنگ: گونه جدیدی از یک شکارچی دریایی در پارک ملی کوتنای کانادا شناسایی شده که تقریبا 506 میلیون سال پیش در دورۀ کامبرین زندگی می‌کرد. فسیل‌های این جاندار به خوبی در این پارک حفظ شده بود.

18 آذر 1396 1

قدیمی‌ترین چشم جهان کشف شد!

بیگ بنگ: فسیلی استثنایی و ۵۳۰ میلیون ساله حاوی قدیمی‌ترین چشمی است که تاکنون در جهان کشف شده‌ است. دانشمندان بقاياي موجود دريايي منقرض شده‌اي را كشف كرده‌اند كه حاوي شكلي ابتدايي از اندام چشم است، چشمي به شكل چشم موجوداتي مانند خرچنگ‌ها، زنبورها و سنجاقك‌ها. محققان با بررسي فسيل جانداري با بدن سه‌بند موفق…