5 شهریور 1396 3

بررسی معمای مثلث برمودا

بیگ بنگ: بیائید دقیقا از همین ابتدا این را از سر خودمان بپرانیم: مثلث برمودا چرند است. به هیچ وجه هواپیماها و قایق‌ها، نسبت به آن میزانی که در بخش‌های دیگر جهان گم می‌شوند، در فضای بین پورتوریکو، فلوریدا و برمودا گم نمی‌شوند ـ اصلا هیچ اهمیت آماری برای این منطقه وجود ندارد. با وجودی…