برچسب گذاری توسط: نخستین تصویر از تولد ِ سیاره

نخستین تصویر از تولد ِ سیارات فرا خورشیدی ثبت شد!

بیگ بنگ: ستاره شناسان برای نخستین بار موفق شدند شکل گیری سیارات را به طور مستقیم و در حین تشکیل ذرات گرد و غبار و گاز گرداوری شده به دور دیسک ستاره ای مشاهده...