برچسب گذاری توسط: نور شناسی

فوتون‌ها، الکترون‌ها و اتم‌ها – قسمت اول

بیگ بنگ: ماکسول، هرتز و چند دانشمند دیگر، پایه‌های این نظریه را که نور، موج الکترومغناطیسی است، استحکام بخشیدند. پدیده‌هایی نظیر تداخل، پراش و قطبش، ماهیت موجی نور را تأیید کردند.