برچسب گذاری توسط: نوزاد کودک مقاله

چرا نوزاد انسان اینقدر درمانده و بی پناه است؟

بیگ بنگ: بعضی از حیوانات نسبت به بقیه استقلال بیشتری دارند. بسیاری از آنها بدون نظارت والدین می توانند از خود دفاع کنند – بچه لاک پشت های دریایی را تصور کنید که بر...