برچسب گذاری توسط: نیروی صوتی

امواج جابجاگر صوتی اشیاء را به حرکت در آوردند!

بیگ بنگ: دانشمندان جابجاگر صوتی جدیدی ساخته اند که می تواند اشیاء را با امواج صوتی بلند کرده و حرکت دهد. امواج صوتی با دامنه نوسان بالا برای ایجاد هولوگرام صوتی ای که می...