برچسب گذاری توسط: هاوکینگ و بیگ بنگ

سِرشت جهان !

در سال ۱۹۸۱ مسائل مربوط به سرچشمه و سرنوشت گیتی توجه مرا به خود جلب کرد، قضیه از آن قرار بود که در آن هنگام در کنفرانسی که از سوی یسوعیها در واتیکان برگزار...