8 آذر 1398 0

درک جدیدی از عناصر تشکیل دهندۀ کل حیات

بیگ بنگ: تحقیقات جدید در مورد آنزیمی که برای فتوسنتز و کل حیات بر روی کره زمین الزامی است یک یافتۀ کلیدی دارد. این پژوهش نشان می‌دهد چگونه نور می‌تواند با ماده، تعامل برقرار کرده و یک رنگدانۀ ضروری برای حیات شکل دهد.

12 شهریور 1396 0

کشف نوع جدیدی از واکنش‌های شیمیایی

بیگ بنگ: دو محقق از دانشگاه کلمبیا و آزمایشگاه ملی آرگون موفق به کشف دسته ­ای کاملا جدید از واکنش ­های شیمیایی با نام واکنش­ های سه ­مولکولی شیمیایی شدند که در آن، سه مولکول مختلف در فرایندهای تشکیل و یا شکست پیوند مشارکت دارند.