برچسب گذاری توسط: وجود حیات در قمرها

آیا حیات در اعماق ِ اقیانوس برخی قمرها وجود دارد؟

بیگ بنگ: یک مطالعۀ جدید این موضوع را بررسی می کند که آیا واپاشی هسته ای می تواند در اروپا قمر مشتری، از حیات در اعماق اقیانوس ها پشتیبانی کند.