برچسب گذاری توسط: پرتاب ابزار ذخیره سازی

محموله مرموز موشک فالکون هوی چه بود؟

بیگ بنگ: تسلای آلبالویی رنگ ایلان‌ماسک که هم‌اکنون در حال دور شدن از مدار زمین است، پس از پرتاب موشک فالکون هوی توجه تمامی رسانه‌ها را به خود جلب کرد اما این خودرو تنها...