برچسب گذاری توسط: پرتوهای لیزر در هوا

نخستین ویدئو از برخورد ذرات نور با آینه ثبت شد!

بیگ بنگ: دانشمندان موفق شده‌اند با اختراع دوربینی که در هر ثانیه ۲۰ میلیارد عکس می‌گیرد، رفتار پرتوهای لیزر را به هنگام انعکاس از سطح آینه برای نخستین بار به تصویر بکشند.