10 آذر 1394 0

رفتار عجیب مورچه ها در هنگام احساس خطر

بیگ بنگ: رفتار پریدن در مورچه ها بطور باور نکردنی نادر است، یک مطالعه ی جدید در دانشگاه کارولینای شمالی نشان می دهد چگونه برخی مورچه های با استفاده از پاهای خود برای فرار از خطر پرش می کنند.