برچسب گذاری توسط: پرمافراست

دانشمندان ویروس ۳۰ هزار ساله را زنده کردند!

بیگ بنگ: دانشمندان فرانسوی ویروسی را که ۳۰ هزار سال در زمین‌های یخ بسته سیبری (پرمافراست) غیر فعال بوده ، با گرم کردنش، فعال کردند و این ویروس توانایی بیماری‌زایی‌ و عفونی اش را...