برچسب گذاری توسط: پوسته مغزی

کشف ِ نحوۀ تاثیر گذاری ذهن بر بدن

بیگ بنگ: عصب شناسان دانشگاه پیتزبورگ یک سری شبکه های عصبی شناسایی کرده اند که نشان از ارتباط پوسته مغزی با لایه های غده فوق کلیوی دارد. این لایه ها مسئولیت واکنش سریع بدن...