12 شهریور 1396 0

کشف نوع جدیدی از واکنش‌های شیمیایی

بیگ بنگ: دو محقق از دانشگاه کلمبیا و آزمایشگاه ملی آرگون موفق به کشف دسته ­ای کاملا جدید از واکنش ­های شیمیایی با نام واکنش­ های سه ­مولکولی شیمیایی شدند که در آن، سه مولکول مختلف در فرایندهای تشکیل و یا شکست پیوند مشارکت دارند.