30 دی 1396 2

به عصر میکرو ماهواره­‌ها خوش آمدید

بیگ بنگ: در اواخر سال 2017 میلادی، گوگل به ردیابی موقعیت مکانی کاربران، سوای خاموش­ یا روشن­ بودن این امکان در موبایل­‌ها اعتراف کرد. حدود یک ماه بعد، مقامات چینی قدرت سیستم تحقیقاتی پیشرفۀ خود را با ردیابی موقعیت مکانی گزارشگر BBC در مدت تنها 7 دقیقه به رخ کشیدند. در کل، به نظر می­…