3 شهریور 1399 5

کاوشگرهای بشر با موفقیت در راه مریخ

بیگ بنگ: سه فضاپیمای رباتیکی که ماه گذشته از زمین پرتاب شدند، مسیر خود را در منظومه شمسی به درستی تنظیم کرده‌اند و با پایان دور اول اصلاح مسیرشان باید شاهد رسیدن آنها در فوریه 2021 به سیاره سرخ باشیم. کاوشگر «استقامت مریخ 2020» ناسا روز سی جولای از کیپ کارناوال پرتاب گردید؛ یعنی پس…