6 آذر 1394 3

معرفی کتاب: درآمدی کوتاه به مغز

بیگ بنگ: خوانندگان این کتاب طیفی وسیع از علاقه‌مندان به مطالعه مغز را در برمی‌گیرد. چه آنان که از پیش زمینه دانش زیست‌شناسی بهره‌مندند چه آنان که برای نخستین‌بار است کتابی در این موضوع را مطالعه می‌کنند.