9 بهمن 1393 0

افزایش شانس وجود حیات هوشمند با کشف 5 سیاره به قدمت جهان

بیگ بنگ: ستاره شناسان موفق به کشف ستاره‌ای با پنج سیاره شبه‌ زمین شدند. این ستاره با 11.2 میلیارد سال قدمت، مسن‌ترین ستاره دارای سیارات شبه‌ زمین به شمار می‌آید؛ چنین موضوعی نشان می‌دهد که قدمت سیارات شبه‌ زمینی و در نتیجه شانس وجود حیات هوشمند فرا زمینی در سراسر کیهان با قدمتی بیش از…

17 مهر 1392 0

کشف سیاره ای 2500 برابر زمین

یک گروه بین المللی از ستاره شناسان سیاره غول پیکری را کشف کرده اند که 2500 برابر زمین است و می تواند شواهدی در مورد چگونگی شکل گیری سیارات ارائه کند. به گزارش مهر، این سیاره عظیم که “MOA-2011-BLG-322” نام دارد هشت برابر اندازه مشتری – بزرگ ترین سیاره در منظومه شمسی – ماست. ستاره…