برچسب گذاری توسط: کشف شبیه ترین سیاره ی فرا خورشیدی به زمین

کشف شبیه ترین سیاره ی فرا خورشیدی به زمین

دانشمندان در یک گام رو به جلوی دیگر در شناسایی جهان‌های قابل سکونت، برای نخستین بار موفق به کشف سیاره‌ای...