2 آذر 1396 1

کمربند ستارگان شکارچی

بیگ بنگ: زتا شکارچی، اپسیلون شکارچی، دلتا شکارچی ستارگان آبی روشنی هستند که از شرق تا غرب (سمت راست بالا تا سمت چپ پایین) این چشم انداز کیهانی امتداد دارند. این سه ستارۀ غول پیکر آبی رنگ که کمربند شکارچی نیز نامیده می شوند داغ تر و خیلی پرجرم تر از خورشید هستند.