30 مرداد 1399 7

ستارۀ “ابط‌الجوزا” دوباره کم نور شد!

بیگ بنگ: درست همان لحظه‌ای که همه می‌خواستند دوباره چشم از ابط‌ الجوزا بردارند، این ستاره غول سرخ توجهات را به سوی خود جلب کرد. پس از یک مرحله کاهش نور و سپس افزایش آن، ابط‌ الجوزا حالا دوباره وارد دوره کاهش نور شده است. علاوه بر این، این کاهش نور با چرخه تغییر روشنایی…

17 فروردین 1399 0

علت ناپایداری “ابط‌الجوزا” چیست؟

بیگ بنگ: کم‌نور شدنِ یک ستاره را نمی‌توان بعنوان نشانه‌ای از انفجار قریب‌الوقوع تلقی کرد. مطالعات ِ جدید نشان می‌دهد که به احتمال زیاد، «ابط‌الجوزا» رو به مرگ نرفته، بلکه غبار اطرافش مانع از رسیدن نور آن شده است.