4 اسفند 1398 0

مرکز کهکشان قنطورس A

بیگ بنگ: قنطورس A که ۱۱ میلیون سال نوری از ما فاصله دارد، نزدیکترین کهکشان ِ فعال به سیارۀ زمین است. این کهکشان بیضوی عجیب که NGC 5128 نیز نام دارد، بیش از ۶۰ هزار سال نوری گستردگی دارد.

1 شهریور 1397 4

ذره‌ای به نام “اوه مای گاد”

بیگ بنگ: در همین لحظه که دارید این نوشته را می‌خوانید، گلوله‌هایی نادیدنی و ریز دارند دی‌ان‌ای شما را می‌شکافند. این گلوله‌ها به نام پرتوهای کیهانی شناخته می‌شوند ولی به هیچ وجه “پرتو” نیستند- این نام به دلیل یک سو تفاهم تاریخی به آنها داده شده است. آنها “ذره” هستند: به طور عمده از الکترون…

21 تیر 1397 0

کهکشان قنطورس A

بیگ بنگ: قنطورس A که فقط 11 میلیون سال نوری از زمین فاصله دارد نزدیکترین کهکشان فعال به سیارۀ زمین است. این کهکشان بیضوی خاص که بیش از 60 هزار سال نوری گستردگی دارد و NGC 5128 نامیده می شود در این چشم انداز تلسکوپی دقیق نشان داده شده است.

19 اسفند 1395 0

تصویر نجومی روز: کهکشان قنطورس A

بیگ بنگ: قنطورس A که فقط یازده میلیون سال نوری با زمین فاصله دارد، نزدیک ترین کهکشان فعال به سیاره زمین محسوب می شود. این کهکشان بیضوی عجیب و غریب که بیش از 60 هزار سال نوری گستردگی دارد به NGC 5128 نیز معروف است.