25 اردیبهشت 1398 0

یک کهکشان مارپیچی با شکوه

بیگ بنگ: کهکشان مارپیچی NGC 4921 چقدر از ما فاصله دارد؟ محاسبات نشان می دهد که این کهکشان حدود ۳۱۰ میلیون سال نوری با زمین فاصله دارد، اما اندازه‌گیری دقیق‌تر با بهره‌گیری از سرعت ِ دور شدن آن می تواند به محققان کمک کند تا سرعت انبساط کیهان را بهتر تشخیص دهند.

5 آذر 1392 0

کهکشان مارپیچی NGC 4921 از نگاه هابل

بیگ بنگ: کهکشان مارپیچی NGC 4921 چقدر از ما فاصله دارد؟ گرچه در حال حاضر تخمین زده می شود که حدود 310 میلیون سال نوری با زمین فاصله دارد ، اما اندازه گیری دقیق تر با بهره گیری از سرعت دور شدن آن می تواند به محققان کمک کند تا سرعت انبساط جهان را بهتر…