18 آبان 1396 0

نیمرخ یک کهکشان زیبا

بیگ بنگ: کهکشان مارپیچی بزرگ و زیبای NGC 1055 عضو اصلی یک گروه کهکشانی کوچک است که 60 میلیون سال نوری با زمین فاصله دارد و در سمت صورت فلکی نهنگ قرار دارد.