16 تیر 1403 0

کشف یخ آب در کوه‌های مریخ

بیگ بنگ: دانشمندان بتازگی در چند کوه آتشفشانی مریخ، به اندازۀ 60 استخر یخ آب کشف کردند. این یخ آب هنگام طلوع خورشید شکل می‌گیرد و سپس در ساعات روشنایی روز تبخیر می‌شود.