3 آذر 1396 1

نقشۀ گسل منطقه زلزله زده در ایران تهیه می شود

بیگ بنگ: زلزله 7.3 ریشتری دوازدهم نوامبر 2017 که منطقه مرزی بین ایران و عراق را به لرزه در آورد، در زمره برزگترین زلزله های ثبت شده در منطقه می باشد. زلزله شناسان می دانستند که این زلزله از فشار ایجاد شده میان برخورد صفحات عربی و اوراسیایی پوسته زمین نشات گرفته است. اما دانشمندان…