برچسب گذاری توسط: گراويتون‌

به دنبال ِ منشاء گرانش

بیگ بنگ: آیا تحقیقات اخیر ما را به درک بهتر گرانش نزدیکتر کرده است؟ آیا به درک دلیل ریشه اى گرانش بین اشیا با جرم نزدیکتر شده ایم؟ آیا میتوانیم اطلاعات به تازگى کشف...

ایجاد اثر کازیمیر توسط گرانش

بیگ بنگ: دو آینه هنگامی‌ که در فاصله چند نانومتری در خلا قرار می‌گیرند، یکدیگر را جذب می‌کنند. این پدیده «اثر کازیمیر» نامیده می‌شود و با توجه به اینکه چگونه آینه‌ ها افت و...