23 فروردین 1395 15

نظر میچیو کاکو در مورد مسافر زمان در سکانسی از فیلم چارلی چاپلین

بیگ بنگ: میچیو کاکو: اخیراً تماسهایی از طرف رسانه ها دریافت کردم که در آنها از من دربارۀ فیلم سال 1928 چارلی چاپلین که در آن شخصی نشان داده شده که با موبایل در حال صحبت کردن است سوال شده. چه چیزی میتواند باشد؟ آیا این فرد مسافر زمان است؟ اجازه دهید اظهار نظرهای مختصری…

16 تیر 1393 17

کوانتوم به جبر و اختیار پایان می دهد+ ویدئو

بیگ بنگ: در این ویدئو «میچیو کاکو» فیزیکدان برجستۀ  آمریکایی ژاپنی تبار توضیح میدهد که چگونه فیزیک کوانتوم با استفاده از “اصل عدم قطعیت هایزنبرگ” به بحث قدیمی جبر و اختیار پایان میدهد. میچیو کاکو، فیزیکدان مشهور و شاگرد ادوارد تلر میباشد که از نظریه پردازان بزرگ فیزیک کنونی جهان است. دکتر کاکو از بنیانگذاران نظریه…