20 مهر 1395 0

کشف نوع جدیدی از زمین لرزه

بیگ بنگ: محققان آمریکایی نوع جدیدی زمین لرزه کشف کرده اند که می تواند در اعماقی بیش از آنچه انتظار می رود – بیش از 24 کیلومتری در گوشته فوقانی زمین، رخ دهد.