برچسب گذاری توسط: NGC 524 کهکشان عدسی شکل

NGC 524 :کهکشان مارپیچی قدیمی مرموز

این گرداب کیهانی مرکز کهکشان NGC 524 است که تلسکوپ فضایی هابل به ثبت رسانده است. این کهکشان در فاصله حدود ۹۰ میلیون سال نوری از زمین و  در صورت فلکی حوت، واقع شده...