قوانین سایت

با احترام به تمامی کاربران سایت بیگ بنگ

قوانین سایت بیگ بنگ در جهت اهداف اصلی سایت ( ارائه و انتشار مطالب و مباحث علمی ) وضع شده و سعی در بهبود شرایط سایت خواهد داشت ، انتظار میرود کاربران و مخاطبین محترم سایت بیگ بنگ قوانین را رعایت تا از مسائل حاشیه ای کاسته شود.

 

قوانین کامنت های کابران :

۱- نظراتی که شامل تحمیل عقاید به دیگران خواهد بود تایید نمی شوند.
۲- نظراتی که عقاید و شخصیت کاربران محترم سایت را مورد اهانت قرار دهد تایید نمی شوند.
۳- سایت بیگ بنگ یک سایت علمی بوده و تمام مطالب منتشر شده در این سایت بر اساس شواهد و منطق بیان می شود و خواسته تیم بیگ بنگ این هست که گفتگو های دوستان هم علمی باشد، نه مورد تهاجم قرار دادن عقاید دیگران.

۴- نظراتی که کاربران در آنها مسائل مذهبی و علمی را بطور نادرست مقایسه و قصد تعدی به عقاید دیگران را دارند پذیرفته نخواهد شد.

۵- سایت بیگ بنگ یک سایت علمی بوده و فقط و فقط نظرات مرتبط با مباحث تایید و پذیرفته خواهد شد.

تذکر : تمامی نظرات مورد بازبینی قرار خواهد گرفت و گفتگوهایی که قوانین را نقض کرده باشند حذف خواهند شد.