بیگ بنگ: اشکال غبارآلود سحابی عقاب در حال تبخیر هستند. وقتی نور ستاره‌های قوی این کوه‌های کیهانی خنک را کنار می زنند، ستون‌های مجسمه مانندی که باقی می مانند شبیه هیولاهای افسانه‌ای به نظر می رسند.

FairyPillar Hubbleدر اینجا یکی از چند ستون غباری حیرت انگیز از سحابی عقاب را مشاهده می کنید که بصورت یک پری غول‌پیکر به نظر می رسد. هرچند، این پری 10 سال نوری طول دارد و تابشی بسیار داغ‌تر از آتش ساطع می کند. سحابی ِ عقاب بزرگتر یعنی M16 در واقع یک غول با پوستۀ گاز و غبار است که درون آن یک حفره مملو از پرورشگاه ستاره‌ای قرار دارد که در حال حاضر یک خوشه ستاره‌ای باز را شکل می دهد. این ستون بزرگ که حدود 7 هزار سال نوری از زمین فاصله دارد احتمالا ظرف 100 هزار سال آینده تبخیر می شود. این عکس برجسته رنگی در سال 2005 بمناسبت پانزدهمین سالگرد پرتاب تلسکوپ فضایی هابل منتشر شد.

سایت علمی بیگ بنگ / منبع: apod