شتاب‌دهنده‌ها و آشکارسازهای ذرات – قسمت دوم

شتاب‌دهنده‌ها و باریکه‌ها

همه‌ی شتاب‌دهنده‌ها از نیروی الکترومغناطیسی برای تقویت انرژی ذرات پایدار استفاده می‌کنند. این ذرات توسط وسیله‌ای که یک باریکه‌ی شدت بالا و کم‌انرژی از ذرات تولید می‌کند، به ماشین شتاب‌دهنده‌ تزریق می‌شوند. تفنگ الکترونی (یک فیلامان داغ) یا چشمه‌ی یونی پروتون نمونه‌ای از این وسیله است. شتاب‌دهنده‌های مورد استفاده در مطالعات ساختار هسته‌ای به دو گروه جریان ثابت (DC) و جریان متناوب (AC) تقسیم می‌شوند. در ماشین‌های جریان ثابت از یک میدان شتاب‌دهنده یکنواخت و در ماشین‌های جریان متغیر از یک میدان الکتریکی متغیر (با فرکانس رادیویی) استفاده می‌شود. همه‌ی شتاب‌دهنده‌های مورد استفاده در فیزیک ذرات از نوع دوم هستند.

شتاب‌دهنده‌های یکنواخت (DC)

قدیمی‌ترین نوع شتاب‌دهنده‌ دی‌سی، ماشین کاکرافت-‌والتون است که در آن یون‌ها از مجموعه‌ای از الکترودهای هم‌ جهت‌شده با پتانسیل‌های رو به افزایش عبور می‌کنند.

ساده ترین راه شتاب دادن به ذره باردار افت آن از یک اختلاف پتانسیل ثابت v است. هرگاه بار ذره برابر q باشد انرژی جنبشی qv را به دست می آورد. این درست انرژی است که برای بسیاری از مطالعات هسته‌ای نیاز داریم و بنابراین این نوع شتابنده در آزمایشگاه های فیزیک هسته‌ای سراسر جهان کاربرد وسیعی دارد.

تکنولوژی شتابدهنده‌های الکتروستاتیکی شامل برقراری و نگهداری یک پایانه ی ولتاژ بالا به منظور شتاب دادن به ذرات باردار حاصل از چشمه‌ی یون است .

اولین ساخت این نوع شتابدهنده‌ها توسط جان کاکلرافت (John Cockcroft)  و ارنست والتون (Ernest valton) صورت گرفت که در آن خازن‌ها در اتصال موازی به یک پتانسیل مشترک وصل شده‌اند و سپس به طور متوالی تخلیه می‌شوند.

cockcroft-walton

پس به طور کلی و در عمل با یک اتلاف ولتاژ ناشی از جریان اخذ شده از طریق بار رو به رو هستیم که در هر چرخه ولتاژ اعمال شده

  v(t)= v sin wt ،

بار تلف شده را بازگشت می‌دهد . در خلال کار، یکسوسازها همگی در حال هدایت‌اند و خازن‌ها هم در وضع موازی‌اند . نکته قابل توجه این است که این یکسوسازها نارسانا هستند و در نتیجه مانند مدار‌های باز به نظر می‌رسند که در این حالت خازن‌ها به صورت متوالی بسته شده‌اند و در نتیجه‌ی عمل این چرخه، باردارکردن و  تخلیه شدن ولتاژ پایانه ثابت نیست و دارای تغییراتی است که عواملی مانند مقاوت بار خارجی و…. بستگی دارند .

توجه : این تغییرات نیز با تناسب هندسی برحسب تعداد مراحل، افزایش می یابد .

با استفاده از همین تکنیک والتون و کاکلرافت افزایش ولتاژ اولین فروپاشی هسته‌ای ناشی از واکنش ذرات باردار شتاب‌یافته را مورد بررسی قراردادند :

P+7Li→۴He+4He

به خاطر سادگی طرح، امروزه استفاده از آن به عنوان مولد چشمه‌ی نوترون و نیز به عنوان یک تزریق کننده ذرات خصوصاً پروتون‌ها برای شتابدهنده‌های انرژی بالاتر ادامه دارد .

(سر جان کاکرافت و ارنست والتون جایزه‌ی نوبل سال ۱۹۵۱ فیزیک را برای ساخت شتاب‌دهنده‌ و آزمایشات بعدی خود در زمینه‌ی فیزیک هسته‌ای با استفاده از همین دستگاه، دریافت نمودند.)

این ماشین می‌تواند انرژی‌های تا حدود یک میلیون الکترون ولت را فراهم نماید.

مهمترین ماشین دی‌سی مورد استفاده در این روزها، شتاب‌دهنده‌ی وان دو گراف است.

مولدهای وان دوگراف اولیه در سال ۱۹۳۱ در درون انباره‌های گنبدی بزرگی ‏نصب ‏شده‌اند. الکترود ولتاژ بالا برروی ستون نارسانا سوار شده‌ بود و ‏اندازه اتاق تا آنجا که ممکن بود توسط نیاز ‏به ساختن مسیر عبور جرقه ‏به زمین ، دیوار و سقف تعیین می‌شد. همچنانکه ولتاژهای بالاتر لازم ‏شد، به ‏زودی معلوم شد که یک فکر دیگری برای افزایش اندازه این ‏شتاب‌ دهنده‌ها باید پیدا شود. ‏جایگزین کردن هوا با فشار جو توسط گازهای با فشار بالا مثل گاز ازت -‏ فریون و ‏یا مخلوط آنها این وظیفه بزرگ را به عهده گرفت.

در واقع اگر فشار در ‏یک گاز افزایش ‌یابدف فاصله‌ی بین ‏مولکول‌ها کوتاه‌تر می‌شود. این امر در ‏مورد پویش آزاد یونها نیز صادق است (پویش آزاد یونها نیز کاهش ‏‏می‌یابد). این بدان معنی است که جرقه در میدان‌های با شدت بالاتر بوجود می‌آید و در واقع این موردی است که ‏به عنوان مثال ازت در فشار ‏at‏۱۶ ‏می‌تواند گرادیان ‏kv/cm‏۲۰۰ یا ‏Mv/m‏۲۰ را تحمل کند. ‏نتیجه این امر تقریبا ۷ برابر شدن قابلیت ماشین و کاهش ابعاد آن به ‏نسبت۱/۷ شد. برای مثال مولدهای ۵ ‏میلون ولتی را می‌توان در ‏مخزنهای به شعاع ۲/۵ متر نصب کرد. حتی می‌توان این شتاب دهنده‌ها را ‏بطور ‏افقی سوار کرد که در مورد اولین نسل شتاب دهنده‌های وان‌ دوگراف ‏با هوا این امر ممکن نبود.

4_Tandem_van_de_Graaf

یک شتاب دهنده وان‌ دوگراف شامل سه قسمت اساسی است.‏‏

۱)       ‏تانک فشار بالا

۲)       مولد الکتریکی ‏DC‏ همراه با موتور حرکت دهنده تسمه نقاله و ‏الکترودهای ولتاژ بالا.‏

۳)      متعلقات شتاب دهنده‌ها

متعلقات شتاب‌دهنده‌ها یعنی چشمه یونی ، لوله شتابدهی در مورد ‏مولدهای منفی این چشمه یونی یک تفنگ ‏الکترونی است. صرفنظر از ‏اینکه منبع یونی تفنگ الکترونی باشد یا یک چشمه یونی مثبت ، باید در ‏درون ‏پایانه ولتاژ بالا قرار گیرد.

از آنجایی که این ابزارها برای کار نیاز به منبع برق دارند آنها را می‌توان از ‏یک مولد برق کوچک که ‏توسط همان تسمه نقاله متحرک حامل بار رانده ‏می‌شود تغذیه کرد. فضای دسترس داخل پایانه نسبتا محدود ‏ساخته ‏می‌شود طوری که برای وسایل پیچیده مانند آنچه که برای مثال در تولید ‏یونهای سنگین همانند هسته ‏‏C‏۱۲ بکار می‌رود، عملا بوجود می‌آید.

در مورد لوله شتابدهی باید توجه داشت که آن بتواند در مقابل کل افت ‏پتانسیل از پایانه ‏ولتاژ بالا به زمین تحمل داشته ‌باشد. پس این لوله از ‏حلقه‌های نارسانا که توسط الکترودهای فلزی از هم جدا ‏شده‌اند درست ‏می‌شود. این سازه به منظور افت تدریجی ولتاژ بکار می‌رود.

هر کدام از آن الکترودهای ساندویچی به نقاط مختلف یک مقسم ولتاژ ‏وصل‌ هستند و موجب می‌شوند که میدان ‏الکتریکی به ‌تدریج کاهنده و مضافا ‏عمل کانونی کردن باریکه ذرات شتابدار به سطح مقطع کوچکتر ممکن ‏‏شود.

به منظور اجتناب از ‏جرقه‌ها و سایر انواع نشت جریان الکتریکی، ‏گرادیان ولتاژ باید در همه ‌جا کمینه نگه داشته ‌شود. به ویژه میدان، در ‏طول ‏سیم و لوله‌ی باریکه انتقال یونی، عملاً باید یکنواخت باشد. ‏برای این منظور کل سازه در درون یک قفس که از حلقه‌های فلزی ‏دایروی متساوی الفاصله که به شعاع ‏خارجی الکترود ولتاژ بالا ساخته ‏شده‌اند، قرار دارند. این حلقه‌ها خود به تقسیم‌کننده‌ی ولتاژ آنچنان وصل شده‌اند ‏که ‏اختلاف پتانسیل بین دو حلقه همسایه همیشه برابر ، در نتیجه ‏کاهش ولتاژ از الکترود بالایی به زمین با ‏ملایمت صورت می‌گیرد.

به نظر می‌رسید که بین ولتاژ مورد نیاز و در ازای کل مسیر لوله یک ‏تناسب معین مثلا خطی وجود داشته ‏باشد که تجربیات نخستین نشان ‏داد که این رابطه خطی موجود نیست. بلکه سرعت افزایش طول لوله ‏نسبت به ‏افزایش ولتاژ سریعتر است. عملاً این ولتاژ که حدود ‏‎۷Mv‏ است ‏به نام ولتاژ کلی و اثرش به نام اثر ولتاژ کلی ‏معروف است.‏

در یک شتاب دهنده معینی معلوم شده ‌است که رابطه غیر خطی بین ولتاژ ‏کل و جریان ارائه شده به روی تسمه ‏موجود است. چطور تغییر برای بیان ‏این پدیده بوجود آمده و توسعه پیدا کرده است. در یکی از آنها فرض ‏‏می‌شود که الکترونهای ثانویه رها شده از ذرات برخورد کننده به دیواره‌ها و ‏لبه‌های شکافهای تعبیه شده و یا ‏مولکولهای گازهای باقیمانده بر پشت ‏‏‌یا به عقب شتاب می‌گیرد و به پایانه ولتاژ بالای مقبت برخورد کرده و ‏تولید ‏اشعه ایکس می‌کنند. ‏‏اشعه ایکس به نوبه خود بطور نسبی گاز عایق ساز را یونیزه کرده و ‏ایجاد بارهای آزاد می‌کند که انتقال ‏آنها موجب یک بار اضافی روی تسمه ‏می‌شود. چنانچه می‌دانیم ولتاژ و در نتیجه انرژی الکترونها افزایش ‏‏می‌یابد و موجب تولید بیشتر و بیشتر اشعه ایکس می‌شود که همراه آن ‏به تناسب یونش در گاز بیشتر شده ‏نهایتا به یک حالت اشباع می‌رسد.‏

برای کاهش تخلیه و جرقه زنی، مولد در محفظه‌‌ی فشاری محتوی گاز عایق نگهداری می‌شود و در نتیجه از تخلیه جلوگیری به عمل می‌آید و لازم به ذکر است که یک لوله شتابدهنده‌ی تخلیه شده، یون‌ها را به ظرف هدف که در پتانسیل زمین قرار دارد هدایت می‌کند .

نکته: مولد واندوگراف مزیت بسیار بزرگی بر مولد کاکلرافت- والتون دارد . ولتاژ پایانه در واندوگراف فوق‌العاده پایدار و فاقد جریان متناوبی است که در مورد کاکلرافت- والتون دیده می‌شود .

لازم به ذکر است که ضعیف‌ترین حلقه‌ی شتابدهنده که مستلزم بیشترین توجه آزمایشگران است، چشمه‌ی یون می‌باشد. رشته‌های تخلیه ممکن است سوخته شوند که باید جایگزین شوند و تغییر نوع یون شتابگیرنده نیز غالباً به تغییر تمام یا قسمتی از چشمه‌ی یون نیاز دارد و در نتیجه جایگزین کردن چشمه‌ی یون درداخل پایانه ولتاژ بالا دردسرهای زیادی را برای آزمایش‌کنندگان به وجود می‌آورد که از جمله می‌توان موارد زیر نام برد:

دسترسی به چشمه‌ی یون مستلزم تخلیه پایانه است. بایستی گاز عایق کننده را تخلیه و در جایی انبار کرد. هنگام بازکردن محفظه‌ی تحت فشار، استاندارد‌های نظافت باید به طور دقیق رعایت شوند ( تا از ورود گرد و غبار به داخل محفظه و ایجاد تخلیه به هنگام استفاده مجدد و اعمال ولتاژ جلوگیری شود )

این مراحل و فرآیند‌های پیچیده در این شتاب‌دهنده مستلزم آن است که شتابنده برای ساعت‌ها‌ی زیادی خاموش شود.

طرح دیگری این مسئله را حل می کند که آن استفاده از شتابدهنده واندوگراف تاندم است.

واندوگراف تاندم، یک نوع ابتکاری واندوگراف است که انرژی ماشین‌های ساده را به دو برابر می‌رساند، به‌طور شماتیک در شکل نشان داده شده است. نکته‌ی کلیدی در کارکرد این ماشین، ایجاد یک ولتاژ بسیار بالاست.

Vand

شتاب‌دهنده‌ی واندوگراف از طریق استفاده از این واقعیت که بار هر رسانا در خارجی‌ترین سطح آن تجمع می‌یابد، کار می‌کند. اگر این رسانا با یک رسانای دیگر تماس یابد، می‌تواند بار خود را به سطح خارجی‌ رسانای جدید منتقل کند. اگر به شکل دقت کنید،‌ یک چشمه‌ی ولتاژ بالا در I،  یون‌های مثبت را از طریق یک ابزار شانه‌ای در نقطه‌ی C به یک کمربند منتقل می‌سازد. کمربند از طریق حرکت خود که توسط یک موتور ایجاد می‌شود، یون‌ها را به یک پولی دیگر منتقل می‌کند که در آنجا به وسیله‌ی یک شانه‌ی دیگر که در محفظه‌ی فلزی T قرار گرفته است، به محفظه‌ منتقل می‌شود.

بارها سپس به سطح خارجی محفظه انتقال می‌یابند که به عنوان یک ترمینال گسترده عمل می‌کند. بدین طریق یک ولتاژ بالا روی محفظه ایجاد می‌شود. یون‌ها‌ی دارای بار منفی واحد، از یک چشمه‌ به دستگاه منتقل می‌شوند و در امتداد یک لوله خلاء به سمت T حرکت می‌کنند. در داخل محفظه، یک استریپر (مثل یک برگه‌ی کربنی نازک) وجود دارد که دو یا چند الکترون را از ذرات پرتابه جدا می‌کند تا یون‌های مثبتی را به وجود آورد. این یون‌ها ضمن عبور از نیمه‌ی دوم دستگاه،‌شتاب یافته و به انرژی‌های بالاتری می‌رسند که در نهایت توسط یک میدان مغناطیسی منحرف شده، باریکه‌ی مورد نظر از یون‌های مثبت را به وجود می‌آورند.

 منابع:

کتاب مقدمه‌ای بر فیزیک هسته‌ای و ذرات بنیادی، نوشته‌ی بی‌.آر.مارتین، ترجمه‌ی دکتر نعمت‌اله ریاضی

کتاب فیزیک هسته‌ای، نوشته‌ی کنت کرین

وب‌سایت شبکه ملی مدارس، رشد  www.roshd.ir

لینک قسمت اول

(5 نفر , میانگین : 3٫40 از 5)
لینک کوتاه مقاله : https://bigbangpage.com/?p=2083
اسماعیل جوکار

اسماعیل جوکار

نویسنده این مطلب: اسماعیل جوکار، دانشجوی مقطع کارشناسی فیزیک، علاقمند به فیزیک، نجوم و کیهان شناسی می باشد و به عنوان نویسنده در وب سایت بیگ بنگ فعالیت می کند.

شما ممکن است این را هم بپسندید

۲ پاسخ‌ها

  1. parsan گفت:

    سلام خسته نباشید
    میخواستم ببینم میتونم ازین مطلب واسه پروزه دانشگاهی استفاده کنم

پاسخ دادن به parsan لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.