چگالش بوز-اینشتین: حالت پنجم ماده چیست؟

بیگ بنگ: “چگالش بوز-اینشتین” که از آن به عنوان “حالت پنجم ماده” یاد می‌شود، در واقع حالتی از ماده است که وقتی ذرات بوزون تا دمای نزدیک به صفر مطلق(منفی 273.15 درجه سلسیوس) خنک می‌شوند، ایجاد می‌گردند. به گزارش بیگ بنگ، در چنین دمای پایینی، ذرات از انرژی کافی برخوردار نیستند تا در موقعیت‌هایی وارد … ادامه خواندن چگالش بوز-اینشتین: حالت پنجم ماده چیست؟