تمدن های فرا زمینی

10
701

بیگ بنگ:  شاید شما هم در گذشته اخبارهای هیجان انگیزی در مورد یوفوها ، فرا زمینی ها و … شنیده باشید. البته یافتن موجودات فرا زمینی به شرط اینکه ارتباط دوستانه ای با ما داشته باشند، می تواند بسیار هیجان انگیز باشد.

remoteImage-33-2.jpg~original

به گزارش بیگ بنگ، طبعا چون بسیاری از ما هیجان را به واقعیت ترجیح می دهیم، به چنین موجوداتی باور داریم، البته دانشمندانی نیز وجود دارند که به شیوه ای علمی و از طریق امواج رادیویی به دنبال سرنخی از آنها هستند. با این حال طی چندین سال که از این جستجو می گذرد، حتی به لطف امواج رادیویی که در هر ثانیه فاصله زمین تا ماه را در می نوردند، هیچگونه نشانه ای از موجودات هوشمند فضایی به دست نیامده است. مستنداتی مانند “ما و فرازمینی ها” ساخته شده اند که علیرغم برخی اطلاعات مفید، بر بنیانی عجیب و غیر علمی بنا شده اند و قصد دارند نشانه هایی از آنها را بر روی زمین ثابت کنند. اینکه تمدنی هایی چنین پیشرفته و هوشمند به زمین بیایند و با گذاشتن چند نشانه که به زحمت قابل ردیابی است، زمین را ترک کنند، حتی به درد داستانهای تخیلی نیز نمی خورد!

بیایید یک بار به شیوه ای علمی و عقلانی به این موضوع بپردازیم که آیا خارج از زمین، حیات و موجودات هوشمند وجود دارند؟ برای این منظور باید فرض کنیم که مسیر تشکیل حیات، تمدن و هوشمندی در سایر نقاط کیهان شبیه ماست. هر فرض دیگری شما را به چالش سختی خواهد کشید. چالشی بسیار پیچیده برای اثبات اینکه حیات و هوش به شیوه دیگری می تواند ظهور پیدا کند. مثلا تیتان بزرگترین قمر زحل تا حدودی شبیه زمین و دارای اتمسفری سرشار از نیتروژن است. این سیاره شبیه زمین دارای ابر، مه، باران، رود و صدها دریاچه است. البته با این تفاوت که همه اینها از متان و اتان تشکیل شده است! تمامی نفت و گاز زمین حتی بخش کوچکی از ذخایر هیدروکربنی تیتان را نیز شامل نمی شود. این قمر آب نیز دارد، اما به صورت کوهها و تکه های یخ، دمای آن حدود ۱۸۰ – درجه است. بدین ترتیب وجود حیات از نوع زمینی امکان ندارد، اما دانشمندان احتمال نوع دیگری از آن را منتفی نمی دانند. مثلا جاندارانی که به جای اکسیژن، هیدروژن تنفس کرده و به جای دی اکسید کربن متان را بازدم می کنند، برای تامین انرژی خود به جای قند از استیلن استفاده می کنند.

کوچکترین مدرکی برای این تخیلات علمی وجود ندارد. حتی با قبول تشکیل حیات در چنین سیارات و اقماری ، راهی بس طولانی تا هوشمندی باقی است. بنابراین برای محاسباتمان، بهتر است ذهن را از وجود حیات به گونه ای غیر زمینی پاک کنیم. بهترین فرمول برای محاسبه چگالی تمدنهای کهکشان خودمان را اخترشناس آمریکایی فرانک دریک طراحی کرده است. معادله دریک عبارت است از : N = R* . fp . ne . fl . fi . fc . L

معادلۀ دریک برای تخمین تعداد تمدن‌های فضایی
معادلۀ دریک برای تخمین تعداد تمدن‌های فضایی

N : تعداد تمدن‌های فرازمینی که می‌توانیم با آنها تماس برقرار کنیم.
R* : سرعت متوسط تشکیل ستاره ها در کهکشان ما.
fp :کسری از این ستاره هاست که دارای سیاره می باشند.
ne :تعداد متوسط سیاراتی است در ستاره هایی دارای سیاره، که پتانسیل شکل گیری حیات در آنها وجود دارد.
fl :کسری از سیارات دارای پتانسیل حیات که زندگی تشکیل شده بر روی آنها می تواند ادامه پیدا کند.
fi : کسری از سیارات دارای زندگی که قابلیت توسعه هوش و تمدن را دارا هستند.
fc :کسری از سیارات دارای تمدن که به تکنولوژی ارتباط رادیویی یا علائم الکترومغناطیسی مجهز شده اند.
L : مدت زمانی که این تمدنها، علایم الکترومغناطیسی قابل ردیابی ارسال می کنند.

در سال ۱۹۶۱ دریک و همکارانش با شواهد موجود به تخمین این پارامترها پرداخته و به نتایج زیر رسیدند:

R* = 1/Year ، یعنی هر سال یک ستاره متولد می شود.
fp = 0.2 – ۰.۵ ، یعنی یک پنجم تا نیمی از ستاره های متولد شده ، سیاره دارند.
ne = 1 – ۵ ، یعنی ۱ تا ۵ سیاره در ستاره های دارای سیاره قابلیت توسعه حیات دارند.
fl = 1، یعنی در ۱۰۰ % این سیارات حیات تشکیل می شود.
fi = 1، یعنی به احتمال ۱۰۰ % در این سیارات موجودات با هوش تشکیل می شوند.
fc = 0.1 – ۰.۲، ۱۰ تا ۲۰% این تمدنها قادر به ارتباط هستند.
L = 1000 – ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰، یعنی این تمدنها بین ۱۰۰۰ تا ۱۰۰ میلیون سال علامت می فرستند.

با قرار دادن این مقادیر در فرمول،N که برابر تعداد تمدن‌های فرازمینی است بین ۲۰ تمدن تا ۵۰ میلیون تغییر می کند که برای دانشمندان خوشایند نیست. بزرگترین متغیر این فرمول L است. امروزه معلوم شده که سالانه ۷ ستاره متولد می شود. برای دیگر پارامترها دقت کمتر می شود. با این حال با اصلاحاتی که در این فرمول و ارقام انجام شده است، رقمهای معقول N از حدود ۵۰ تا ۵۰۰۰ به دست می آید. با توجه به اینکه قطر کهکشان ما صد هزار سال نوری است در حالت خوشبینانه، یک تمدن هوشمند بیش از ۱۰۰۰ سال نوری از ما فاصله دارد. یعنی پاسخ یک سلام ۲۰۰۰ سال طول می کشد. حتی ارتباط رادیویی با چنین تمدنهایی که سازمان SETI در پی آن است، بسیار مشکل است چه رسد به ارتباط فیزیکی و هجوم ایشان به سیاره ما. البته ممکن است استدلال شود که برخی از این تمدنها چنان پیشرفت کرده اند که مثلا روش استفاده از کرمچاله و میان بر زدن فضا زمان را آموخته و به سیاره ما آمده یا می آیند.

موقعیت خورشید در کهکشان راه شیری

به نظرم این بحث نیز بسی عجیب است. اول اینکه کرمچاله هنوز در حد یک تئوری محض است. دوم اینکه احتمال یافتن ردپای رادیویی یک تمدن بسیار بیشتر است و با تمام هزینه و تلاشی که در این زمینه انجام شده، هنوز کوچکترین سیگنالی از فضا دریافت نشده است. بیایید فرض کنیم تمدن یا تمدنهای بسیار پیشرفته، تکنولوژی رفت و آمد به زمین را در اختیار دارند و قبلا این کار را انجام داده اند. پرسش این است که چنین موجودات بسیار با هوشی چه هدفی برای آمدن به زمین داشته اند؟

پاسخ اول نابودی زمین و انسانهاست که منطقا با هدف از میان بردن یک رقیب احتمالا خطرناک در آینده است. همین که ما زنده ایم، نشان دهنده غلط بودن این پاسخ است. جواب دوم ارتباط دوستانه با آدمی است. اگر چنین منظوری داشته اند، با آن همه قدرت و تکنولوژی ، چرا آن را عملی نکرده اند؟ آیا چنین تمدنهای پیشرفته ای اینقدر بیکارند که با آدمها موش و گربه بازی کنند؟ به زمین بیایند و با به جا گذاشتن یک سری علائم کاملا مشکوک، اینجا را ترک کنند؟ تمدنی که کرمچاله را عملیاتی کرده است، نمی تواند چنان علامتی از خود باقی بگذارد که جای شک و تردید برای کسی نماند؟ اصولا چرا فقط باید علامت گذاشت؟ اگر شما قصد ارتباط دوستانه با کسی را داشته باشید، اینگونه عمل می کنید؟

حتی می توان به این موضوع نیز اندیشید که اگر تمدن های فرا زمینی بسیاری وجود دارند که میلیونها سال دوام آورده اند، اما هنوز با ما ارتباط فیزیکی برقرار نکرده اند، بنابراین بحث کرمچاله، تخیلی بیش نیست. فقط باید به ارتباط رادیویی و به عبارت دقیق تر، یافتن علایم رادیویی دیگر تمدنها توسط خودمان دلخوش باشیم. نکته دیگر این است که هر تمدنی شبیه انسانها در ابتدا برای ارتباط با موجودات فضایی از طریق علائم رادیویی عمل می کند و شاید چند میلیون سال بعد به تکنولوژی کرمچاله دست یابد. بنابراین دیدن یک یوفو یا موجود فضایی بر روی زمین قبل از ارتباط رادیویی با ایشان از اساس با اصول علمی منافات دارد، با این حال شکی ندارم که یافتن علایم رادیویی هر نوع تمدن فرا زمینی، یکی از هیجان انگیزترین لحظات تاریخ بشر خواهد بود.

نویسنده : احمد مصدر – بیگ بنگ

منابع بیشتر در: news.discovery , Drake equation


10 دیدگاه‌ها

 1. دیدگاهی مطرح شده، مبنی بر اینکه اولین جرقه ی حیات در کره ی زمین، تشکیل اسیدهای آمینه و نوع ترکیب اونها بوده که منجر به تولد اولین تک سلولی زنده شده، و بر اساس شواهدی که به دست اومده، حدس زده شده که این اسیدهای آمینه به همراه شهاب سنگ ها به زمین وارد شدن.
  بر اساس همین حدس، احتمال وجود حیات فرازمینی رو ممکن دونستن، چون نه تنها منبع اصلی اسیدهای آمینه مشخص نیست، بلکه غیر از زمین میتونسته به خیلی جاهای دیگه هم منتشر بشه که شاید بخشی از اونها شرایط مساعد برای تشکیل حیات رو داشته باشن.
  هرچند توی فرمولی که توی این مطلب معرفی شد این حدس به عنوان یک فاکتور در نظر گرفته نشده، ولی درصورت اینکه صحت داشته باشه میتونه آمار و ارقام پیشبینی شده از حیات فرازمینی رو کاملاً تغییر بده.

 2. شاید راههای ارتباطی بهتر و سریعتری از ارتباط رادیوئی وجود دارد که ما هنوز به آن دست نیافته ایم ، مثلا ارتباط با ذرات برهمتنیده ( ارتباط ذوج ذرات برهمتنیده بدون در نظر گرفتن فاصله آنها از یکدیگر آنی میباشد.)

  • درصورتی که مخابرات کوانتومی با نظریه ای که الان در حال مطالعه هست بخواد ارتقا پیدا کنه، ذره های در هم تنیده باید اول در کنار هم باشن و بعدش از هم جدا بشن، درست میگم؟ در این صورت کاربردش فقط در حد فواصلی که برای بشر قابل دسترسی هست ممکن میشه.

 3. با سلام ، در مورد نظریه بیگانگان باستان بی طرف هستم چون نه آن را میتوانم منتفی کنم و نه آن را تایید ، امّا چیزی که اهمیت دارد این است که اگر در گذشته از آن ها اثری به جا مانده مربوط به موش و گربه بازی نیست بلکه در چنین فاصله و بازه ای که چنین چیزی به جا مانده خود یک عظمت است . در ضمن آن اثر ها توسط گذشتگان ما طراحی شده است نه توسط فرازمینی ها ! ممکن است این آثار مربوط به افرادی باشد که با آن ها در تماس بوده اند و یا مربوط به افسانه ها و باور های بومی …
  در ضمن برای ارتباط با بیگانگان فضایی به نظر من باید در درون اتم ها و بازه ای کوچک تر و بنیادی تر از کوارک ها به دنبال خواصی خاص باشیم تا بتوانیم رفتار هایی خاص و یا برای رسیدن به سرعتی فراتر از نور به دانش و یا نظریه ای رسید .
  در ضمن با اطمینان شما نیز میدانید که سرعت نور در گذشته بیشتر از حال بوده و در نتیجه شاید دو تمدن فرازمینی با هم ارتباط پیدا کرده اند و در حال حاضر هدف ارتباط با تمدن دیگر نیست و شاید هم …

 4. درگذشته تمدن های پبشرفته ای بده اند و شواهدی هست که همگی از بین رفتند ولی بعضی از انسان ها در یک زمان زیر زمین زندگی میکردند
  شاید بخاطر فضایی ها باشه
  هیچکی نمیتونه این چیزارو دست کم بگیره حتی اگر شانس وجودشون یک بیلیونیوم باشه

 5. مستند موجودات فرازمینی که اف بی ای در اختیار رسانه ها گذاشته نشون میده چندین سال پیش یک سفینه فضایی تو امریکا سقوط کرده و انسان با اونا ارتباط برقرار کرده یکی از اونا براثر جراحت مرده یکی دیگه تو زمین مونده و ده نفر نظامی امریکایی از ارتش و نیرو دریایی و… با سفینه به فضا رفتن وقراربوده ۶ سال بمونن که ده سال طول کشیده دو نفرشون اونجا مردن دو نفرشون اونجا نوندن و بقیه برگشتن و تمام رده های بالایی دولت امریکا و اوباما در جریان این قضایا هستن و از دنیا مخفی کردن که بتازگی اجازه افشا بهشون دادن

 6. ببخشید بنده مثل دوستانی که اینجا هستم متخصص نیستم اما یک لحظه فکر کنید تا الان میتونید دو فرضیه ارایه بدیم (البته ببخشید برای غلط املایی)۱اینکه دولت های بزرگ مانند أمریکا و یا غیره از وجود آنها اطلاع دارند اما بدلیل ثبات و برقراری امنیت در میان مردم چیزی نمیگن و از ما مخفی میکنن و خوب احتمالش زیاده اما نه به اندازه فرضیه دوم و اونم اینه که۲ دولت های قدرتمند مانند ایالات متحده فقط برای سرگرم کردن ما و دور کردن مزاحم ها این مطالبو منتشر کرده که بصورتی باشد که مابجای تمرکز بروی سیاره ها و قمر های اطراف مانند اروپا و مریخ که خوب اگر تمدن های هوشمندی در انجا باشند به نفع شان نیست که ما از ان خبر دار بشیم پس خوب بهترین راه هواس پرت کنی یک سفینه گرد شکل است که فقط باید اطرافمان رو جستجو کنیم.ممنون که خوندید

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.