۲۰ فیزیکدان که درک ما از جهان را تغییر دادند!

24
21478

بیگ بنگ: شما احتمالاً می دانید که فیزیک چیست. فیزیک، مطالعه ی جهان فیزیکی است، از سقوط سیب گرفته تا حرکت سیارات و ستارگان و رفتار ذرات بسیار ریز زیراتمی که جهان پیرامون ما را تشکیل می­ دهند.

145052885_61c12c3608_o-1به گزارش بیگ بنگ، فیزیک در همه جا هست؛ در دورترین فواصل کیهانی وجود دارد. آن را می توان در سیاهچاله های پرجرم در مرکز کهکشان ها و در بلوک های سازنده ریزی که حیات روی زمین را به وجود آورده اند، یافت. حتی در فضای به ظاهر خالی اطراف ما نیز وجود دارد. در گذشته و حال و همچنین آینده، فیزیکدانانی آمده و خواهند آمد که درک ما از جهان و هر آنچه که در آن است را متحول سازند. در این مقاله ۲۰ فیزیکدان که نظریات، ایده ها و اکتشافاتشان، دید ما را نسبت به جهان تغییر دادند، معرفی شده است:

galileo-galileis۱- یکی از شناخته شده ترین دستاوردهای گالیلئو گالیله (۱۵۶۴-۱۶۴۲) در بررسی هایش، موضوع اجسام در حال حرکت است. در دهه ۱۶۳۰، او نشان داد که همه اجسام در حال سقوط آزاد، شتاب ثابت یکسانی دارند.

isaac-newton۲- براساس کار گالیله بر روی اجسام در حال حرکت، آیزاک نیوتن (۱۶۴۳-۱۷۲۷) قوانین حرکت و همچنین قانون جهانی گرانش را در سال ۱۶۸۷ ثابت کرد. یکی از متحول کننده ترین ایده ها این بود که قوانین حاکم بر حرکت اشیا در آسمان، شبیه به مجموعه قوانین فیزیکی حرکت اشیا بر روی زمین است.

michael-faraday-1791-1867۳- مایکل فارادی (۱۷۹۱- ۱۸۶۷) را به خاطر کارش بر روی مغناطیس و الکتریسیته می شناسند. در سال ۱۸۳۱، او القای مغناطیسی را کشف کرد و در سال ۱۸۳۹، او بیان کرد که بین الکتریسیته و مغناطیس رابطه ای بنیادین وجود دارد.

james-clerk-maxwell-1831-1879۴- در سال ۱۸۶۴، جیمز کلرک مکسول (۱۸۳۱- ۱۸۷۹) نظریه الکترومغناطیس را منتشر کرد. این نظریه بیان می کند که مغناطیس و نور، در همه جا، مظهر پدیده مشابهی به نام میدان الکترومغناطیسی هستند.

wilhelm-rntgen-1845-1923۵- در سال ۱۸۹۵، ویلهلم رونتگن (۱۸۴۵-۱۹۲۳) نخستین فیزیکدانی بود که تابش الکترومغناطیس را در محدوده ی طول موجی که ما امروزه به نام اشعه ایکس می ­شناسیم، تولید و شناسایی کرد.

in-1896-marie-curie۶- در سال ۱۸۹۶، ماری کوری (۱۸۶۷- ۱۹۳۴) به کشف رادیوکتیویته (که با بررسی خصوصیات اشعه ایکس کشف شد) کمک کرد و تکنیک هایی برای جداسازی ایزوتوپ ها معرفی کرد. او و همسرش، پیر کوری، عناصر رادیوم، رادیواکتیو و پلوتونیوم را کشف کردند.

in-1897-j-j-thomson۷- در سال ۱۸۹۷، جوزف جان تامپسون (۱۸۵۶-۱۹۴۰) الکترون را کشف کرد. به این ترتیب، اولین ذره زیراتمی کشف شد.

max-planck-1858-1947۸- نام ماکس پلانک (۱۸۵۸-۱۹۴۷) با تولد مکانیک کوانتومی اعتبار یافت. در سال ۱۹۰۰، او نظریه کوانتوم–بسته های مجزای انرژی ساطع شده توسط نور – را مطرح کرد، او همچنین، مقدار ثابت پلانک– که یکی از مفاهیم اساسی در مکانیک کوانتومی است- را معرفی کرده است.

albert-einstein-1879-1955۹- در سال ۱۹۰۵، آلبرت اینشتین (۱۸۷۹-۱۹۵۵) مقاله ای درباره نسبیت خاص -که بیان می کند، سرعت نور ثابت بوده و در سرعت نور، زمان متوقف شده و جرم بی نهایت می شود – منتشر کرد. در سال ۱۹۱۶، او نظریه نسبیت عام را منتشر کرد، یک نظریه بنیادی از ماهیت فضا- زمان و گرانش که می گوید گرانش در واقع، اثری از انحنای فضا و زمان است.

in-1911-ernest-rutherford۱۰- در سال ۱۹۱۱، ارنست رادرفورد (۱۸۷۱-۱۹۳۷) نشان داد که بیشتر جرم اتم در هسته آن است. در سال ۱۹۲۰، او پروتون را کشف کرد.

neils-bohr-1885-1962۱۱- نیلز بور (۱۸۸۵-۱۹۶۲) به سبب فرمول بندی نظریه ساختار اتمی در سال ۱۹۱۳ مشهور شد. بور دریافت که هر اتم، دارای یک هسته در مرکز و الکترون هایی در مدار اطرافش است. او همچنین، نقش کلیدی در تولد مکانیک کوانتومی داشت.

wolfgang-pauli-1900-1958۱۲- ولفگانگ پاولی (۱۹۰۰-۱۹۵۸) به سبب مطالعه اش بر روی نظریه اسپین و نظریه کوانتوم معروف شد، همچنین او در سال ۱۹۲۵، اصل طرد پاولی را –که کلید فهم ویژگی هایی ستارگان و سحابی ها است- کشف کرد. در سال ۱۹۳۱، او وجود نوترینوها–ذراتی با برهمکنش ضعیف که با سرعت و انرژی نزدیک به سرعت نور در جهان حرکت می کنند- را پیش بینی کرد.

erwin-schrdinger-1887-1961۱۳- در سال ۱۹۲۶، اروین شرودینگر (۱۸۸۷-۱۹۶۱) آنچه که امروزه به عنوان معادله ی اصلی فیزیک کوانتوم شناخته می شود و مکانیک موجی را توصیف می کند، بیان کرد. در سال ۱۹۳۵، او با آزمایش “گربه شرودینگر“، یکی از معروف ترین آزمایشات در تاریخ- مشهور شد.

این آزمایش، گربه به دام افتاده در جعبه ای را نشان می دهد که دارای شانس ۵۰/۵۰ زنده یا مرده بودن است. شرودینگر نتیجه گرفت که تا زمانی که شما در ِ جعبه را برای اطمینان یافتن از مرده یا زنده بودن گربه باز نکنید، گربه می تواند هم زنده باشد و هم مرده، وجود چنین حالتی را اصل برهم نهی می نامند.

in-1928-paul-dirac-1902-1984۱۴- در سال ۱۹۲۸، پل دیراک (۱۹۰۲-۱۹۸۴) وجود پاد ماده –ذراتی همسان ولی با بار الکتریکی مخالف همتایانش، مثل پوزیترون (یا آنتی الکترون)- را کشف کرد.

werner-heisenberg-1901-1976۱۵- ورنر هایزنبرگ (۱۹۰۱- ۱۹۷۶) در سال ۱۹۲۷، به سبب ارائه اصل عدم قطعیت مشهور شد. این اصل درباره محدودیت های اساسی اندازه گیری های آزمایشگاهی مکان و تکانه ی دقیق ذرات زیر اتمی در مکانیک کوانتوم بحث می کند.

enrico-fermi-1901-1954۱۶- انریکو فرمی (۱۹۰۱-۱۹۵۴) به خاطر کارش بر روی اولین رآکتور اتمی، به عنوان بخشی از پروژه منهتن، شناخته شد. او همچنین، سهم مهمی در نظریه کوانتومی و همچنین فیزیک هسته ای و فیزیک ذرات دارد.

j-robert-oppenheimer-1904-1967۱۷- جی رابرت اوپنهایمر (۱۹۰۴-۱۹۶۷) به سبب کارش بر روی پروژه منهتن معروف شد. از او به عنوان سازنده ی نخستین بمب اتمی یاد می کنند.

richard-feynman-1918-1988۱۸- ریچارد فاینمن (۱۹۱۸- ۱۹۸۸) را به سبب کارش بر روی نظریه الکترودینامیک کوانتومی می شناسند. این نظریه، درباره ترکیب نسبیت خاص و مکانیک کوانتومی به منظور درک بهتر جهان هستی، بحث می کند.

murray-gell-mann-b-1929۱۹- در سال ۱۹۶۱، ماری گِل-مان (متولد ۱۹۲۹) روش هشتگانه ای برای طبقه بندی ذرات زیراتمی پیشنهاد کرد، و در سال ۱۹۶۴ او فرضیه کوارک را پیشنهاد کرد؛ این فرضیه بیان می کند که پروتون ها، نوترون ها و دیگر هادرون ها (ذرات زیر اتمی) از ذرات بسیار ریزتری به نام کوارک ساخته شده اند.

although-vera-rubin-b۲۰- اگرچه ورا روبین (متولد ۱۹۲۸) در واقع یک ستاره شناس است، ولی مطالعاتش بر روی چرخش کهکشان او را به نخستین شاهد واقعی از این واقعیت است که ۸۴ درصد جرم جهان از ماده مرموز و نامریی به نام ماده تاریک ساخته شده است. جستجو برای ذرات تشکیل دهنده ی این ماده ی مرموز که فقط از روی تاثیر گرانش اش قابل ردیابی است، علم فیزیک و اختر فیزیک را متحول کرده است.

ترجمه: مریم امامی جعفری/ سایت علمی بیگ بنگ

منبع: businessinsider.com


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

24 دیدگاه‌ها

 1. به نظر من لیست در آینده فهرست جای فیزیکدانهای مشهوری چون لورنتز ، اویلر و یا کپلر و هاوکینگ خالیه و سهم فیزیکدان های بزرگی چون اینشتین و نیوتن رو خیلی مختصر توضیح دادن

  • اینا کین دیگه؟ . پادشاه مغناطیس و الکترونیک رو ننوشتید.
   تسلا از نظر انیشتین و … بزرگترین و نواور ترین دانشمند تاریخ بوده.
   هیچ انسانی مانند تسلا وجود نداشته و وجود نخواهد داشت.
   کسی که ازدواج نکرد. هرگز دو ساعت در روز بیشتر نخوابید.از شدت فقر در یک اتاق سه در چهار زندگی میکرد.تمام ثروتش رو وقف علم و فیزیک کرد.به ۸ زبان دنیا مسلط بود.چند محقق گفتن بالاترین ای کیو رو در تاریخ داشته.و….
   اگه فک میکنید دروغ میگم یه نگاهی به زندگینامش بندازین.

  • دوست عزیز .در اینکه این نفرات نخبگان تاریخ و علم هستند هیچ تردیدی نیست و هرکدام عمری تلاش در راه علم کردند. اما خیلی افراد هستند که حتی کسی اسمشون رو بلد نیست. یا شاید آکادمیک نبودند اما غوغا کردند. نباید با شهرت بعضی ها به دیگران اجحاف کنیم. چه بسا شیمیدانان و پزشکان و مهندسین و حتی هنرمندانی که علم انسان رو از غار به بالای برج رساندند و امروز فراموش شدند

 2. علاوه بر اون نیکولا تسلا توانست الکتریسیته متنواب رو اختراع کرد و اونو به صورت موج ارسال کرد. و سامانه ضد موشکی الکترو مغناطیسی یکی دیگه از اختراعات این بزرگ مرد بود.

  • آره داداش
   به من بود تسلا رو هم میذاشتم
   اون دوستی هن که گفته کوپرنیک ستاره شناس بود حرفشون درسته اما کار های اون باعث خیلی از اقدامات گالیه و یا نیوتن شد.
   باید گفت قبل از کوپرنیک فیزیکی وجود نداشت که کوپرنیک بره دنبالش و کشفیات و نظریات اون برای فیزیک خیلی ارزشمند بود(و هست)

 3. اوپنهایمر ابدا جایی در لیست بزرگان دانش فیزیک ندارد و دستاورد فرمی چندان بزرگ نیست که در لیست قرار بگیرد از وی ارزشمندتر خیلی ها هستند و بسیار جای تعجب است افرادی چون نیکلای کوپرنیک و والتر نرنست در لیست تان قرار ندادید!

  • دوست گرامی اگر دقت کنید در انتها منبع این نوشته ذکر شده. من یا شخص دیگه ای دخل و تصرفی در مقاله ها نمی کنیم. اگر ایرادی دارید به نویسنده اصلی مقاله ارجاع بدید.

 4. سلام
  مطلب عالی بود
  میخواستم پنج سناره امتیاز بدم دستم خورد به دو ستاره.
  البته شاید زیاد مهم نباشه ولی میخوام بدونم چرا امکان تصحیح یا تغیر دادن امتیاز وجود نداره؟