29 اردیبهشت 1392 0

کشف قدیمی ترین منبع آب زمین

دانشمندان در 3.2 كیلومتری اعماق زمین آبی كشف كرده اند كه گفته می شود حدود 2.6 میلیارد سال قدمت داشته و قدیمی ترین آب روی زمین و حتی قدیمی تر از ظهور زندگی چندسلولیها روی این سیاره است. خبر این اكتشاف در مجله نیچر منتشر شده و احتمال كشف حیات باستانی نه تنها در اعماق…