1 شهریور 1392 4

کهکشان آنتن

اين تصوير جالب از كهكشان‌هاي آنتن ( Antennae Galaxies ) يا “NGC ۴۰۳۸” و “NGC ۴۰۳۹” نشان دهنده دو كهكشان داراي تعامل در صورت ‌فلكي كلاغ است. فاصله اين كهكشان‌ها حدود ۷۰ ميليون سال نوري بوده و توسط مجموعه تلسکوپ آلما با دو طول ‌موج متفاوت به ثبت رسيده است. به گزارش بیگ بنگ، در…