11 خرداد 1396 1

آزمایش آتش­ سوزی در فضا

بیگ بنگ: دانشمندان ناسا در ژوئن 2016 انبار محمولۀ متعلق به این سازمان را در فضا به آتش کشیدند. صبر کنید! نترسید؛ ناسا در این پروژه کاری با فضانوردان خود ندارد. آتش زدن این انبار جزئی از آزمایشی بود که به منظور مشاهده چگونگی آتش­ گرفتن شیئی در فضا و خاموش ­کردن این آتش انجام…