29 فروردین 1399 0

یک مثلث کیهانی

بیگ بنگ: این یک بازی سه گانۀ نجومی است. در این آسمان غروب گاهی که در ماه گذشته گرفته شده، ماه زمین را می‌بینیم که در فاز هلال روشن می‌باشد. همچنین در سمت راست تصویر، سیاره ناهید قرار دارد که در ماه گذشته و این ماه درخشان‌ترین سیاره در آسمان غروب‌دم بوده است.