30 بهمن 1399 0

آسمان مریخی بر فراز کوه آلپ

بیگ بنگ: این چشم‌انداز از کوهستان برفی در ۶ فوریه در نزدیکی ملچی-فروت، مرکز سوئیس، روی کره زمین گرفته شده است. اگرچه نور قرمز روز و درخشش آبی در اطراف خورشیدِ غروب‌دم، رنگ آسمان مریخ را تداعی می‌کند.

11 اسفند 1392 0

غروب خورشید در مریخ

تماشای غروب خورشید در مریخ چه حسی دارد؟ برای کمک به پیدا کردن این پرسش، به مریخ نورد روح (اسپریت) که در سال 2005 در مریخ مستقر شد فرمان داده شد، تا به تماشای خورشید که داشت به آرامی در زیرِ لبه دهانه برخوردی گوسف (Gusev) در دوردست ها پنهان می شد بنشیند. در این…