8 اردیبهشت 1392 2

شتاب‌دهنده‌ها و آشكارسازهاي ذرات – قسمت دوم

شتاب‌دهنده‌ها و باريكه‌ها همه‌ي شتاب‌دهنده‌ها از نيروي الكترومغناطيسي براي تقويت انرژي ذرات پايدار استفاده مي‌كنند. اين ذرات توسط وسيله‌اي كه يك باريكه‌ي شدت بالا و كم‌انرژي از ذرات توليد مي‌كند، به ماشين شتاب‌دهنده‌ تزريق مي‌شوند. تفنگ الكتروني (يك فيلامان داغ) يا چشمه‌ي يوني پروتون نمونه‌اي از اين وسيله است. شتاب‌دهنده‌هاي مورد استفاده در مطالعات ساختار…

20 اسفند 1391 0

شتاب‌‌دهنده‌ها و آشكارسازهاي ذرات – قسمت اول

مقدمه براي كاوش در مورد ساختار هسته (فيزيك هسته‌اي) يا هادرون‌ها (فيزيك ذرات) نياز به پرتابه‌هايي است كه با طول موج آن‌ها به كوچكي شعاع مؤثر هسته‌ها يا هادرون‌ها باشد. اين امر مستلزم حداقل تكانه (رجوع به فيزيك 1 دانشگاهي) و بنابراين يك حداقل انرژي براي پرتابه‌ها است. اغلب آزمايش‌ها با استفاده از باريكه‌ي ذراتي…

20 اسفند 1391 2

معرفي كتاب – مقدمه‌اي بر فيزيك هسته‌اي و ذرات بنيادي

فيزيك هسته‌اي و فيزيك ذرات بنيادي، دو شاخه بسيار خويشاوند در حوزه‌ي علم فيزيك هستند كه علاوه بر كاربردهاي فراوان، تأثير به‌سزايي در فهم ساير شاخ‌هاي علم فيزيك مثل اختر فيزيك و كيهان‌شناسي دارند. كتاب خاضر كه يكي از كتاب‌هاي جذاب و مقدماتي با پوشش وسيع در اين شاخه است و توسط يكي از برجستگان…